Praktische informatie

Kosten kinderopvang & buitenschoolse opvang

Wat kinderopvang kost, hangt af van je persoonlijke situatie. Met onze rekentool krijg je gemakkelijk en snel een goede indicatie van wat je uiteindelijk aan het einde van de maand kwijt bent aan kinderopvangkosten.

Facturering

Voor de opvang van je kind(eren) sturen we je maandelijks per e-mail een factuur. De belangrijkste vragen over facturen hebben we voor je op een rijtje gezet. Kom je er niet uit met onderstaande antwoorden, neem dan gerust contact met ons op. Je bereikt ons op telefoonnummer: <>

Je ontvangt van ons elk maand per e-mail een factuur voor de opvang die je hebt afgenomen. Hiervoor geef je een automatische incasso af. Wij innen het geld vooraf. Dus voorafgaand aan de maand waarin de opvang van je kind plaatsvindt. Hiermee sluiten we aan bij de Belastingdienst Toeslagen, die ook vooraf de kinderopvangtoeslag stort. De datum waarop wij incasseren kan per maand verschillen. 

In februari sturen we je een jaaropgave. Hierin staat het aantal afgenomen uren en de in rekening gebrachte bedragen van het voorafgaande jaar. Het is belangrijk dat je deze jaaropgave naar de Belastingdienst Toeslagen stuurt als de Belastingdienst hierom vraagt. Mocht je dit vergeten, dan stuurt de Belastingdienst Toeslagen je een aanmaning. En als je hier niet op reageert, vorderen zij de uitbetaalde kinderopvangtoeslag terug. Zorg dus dat je deze jaaropgaaf niet vergeet te versturen.

Wil je een lagere netto maandfactuur ontvangen? Laat de afdeling Toeslagen van de Belastingdienst dan weten, via Mijn toeslagen, dat zij de kinderopvangtoeslag rechtstreeks aan Partou kunnen uitbetalen. Wij verrekenen de ontvangen toeslag dan met je factuur zodat je alleen nog het resterende bedrag aan ons hoeft te betalen. Je vraagt dit gemakkelijk aan via toeslagen.nl, waar je vervolgens op Mijn toeslagen met je DigiD inlogt.

Soms heb je behoefte aan extra opvanguren. Dat is mogelijk bij ons. Als je extra opvanguren afneemt, dan berekenen we deze pas door nadat de extra opvang heeft plaatsgevonden. Je ziet de uren dan terug op een van de volgende facturen. Je hebt over de extra uren ook recht op kinderopvangtoeslag. Deze geef je door via toeslagen.nl,  door middel van een wijziging.

Kinderopvang

Je kunt kinderopvangtoeslag aanvragen bij de Belastingdienst. Hiervoor heb je verschillende gegevens nodig. Deze vind je bijna allemaal op je Partou-contract. Daarop staat het uurtarief, het LRK-nummer en het aantal uren opvang dat je afneemt. Daarnaast heb je je verzameljaarinkomen nodig.

Vanaf 1 januari 2020 wijzigt het maximale uurtarief dat vergoed wordt door de overheid. Het maximum uurtarief voor kinderdagverblijven waarop de toeslagpercentages gelden, stijgt van € 8,02 naar € 8,17. Het maximum uurtarief voor de buitenschoolse opvang waarop de toeslagpercentages gelden, stijgt van € 6,89 naar € 7,02.

Je kunt kinderopvangtoeslag krijgen als de opvang geregistreerd is in het Landelijk Register Kinderopvang (LRK). De gemeente inspecteert of een kinderopvanglocatie goed en veilig is. De kinderdagverblijven, de peuteropvang en de bso’s van Partou zijn allemaal goedgekeurd en geregistreerd. Bij Partou heb je dus recht op kinderopvangtoeslag.

Daarnaast hangt je recht op kinderopvangtoeslag af van het aantal uren dat jij en je partner werken en je gezamenlijk inkomen. Ook als je studeert, een traject volgt om aan het werk te komen of een verplichte inburgeringscursus volgt, heb je recht op kinderopvangtoeslag. Per kind kun je voor maximaal 230 uur per maand kinderopvangtoeslag aanvragen.

Dit hangt af van het aantal uur dat jij en/of je partner werkt en of je kind op het kinderdagverblijf zit of de buitenschoolse opvang. Voor het kinderdagverblijf geldt dat het aantal uur waarover je kinderopvangtoeslag ontvangt 140% is van het aantal uren van de partner die het minst werkt. Voor de buitenschoolse opvang geldt 70% van het aantal uren dat de minst werkende partner werkt. Het percentage bij de buitenschoolse opvang is lager, omdat kinderen die op school zitten, niet hoeven worden opgevangen tijdens de schooltijden.

Dit hangt af van het aantal uur dat jij en/of je partner werkt en of je kind op het kinderdagverblijf zit of de buitenschoolse opvang. Voor het kinderdagverblijf geldt dat het aantal uur waarover je kinderopvangtoeslag ontvangt 140% is van het aantal uren van de partner die het minst werkt. Voor de buitenschoolse opvang geldt 70% van het aantal uren dat de minst werkende partner werkt. Het percentage bij de buitenschoolse opvang is lager, omdat kinderen die op school zitten, niet hoeven worden opgevangen tijdens de schooltijden.

Hoeveel kinderopvangtoeslag je krijgt, hangt af van je persoonlijke situatie. Hoeveel inkomen heb je, hoeveel uren werk je, heb je een of meer kinderen op de opvang en hoeveel dagen en naar welke opvang gaat je kind. Om een indicatie te krijgen wat je betaalt aan opvang en wat je ontvangt aan kinderopvangtoeslag, gebruik je onze eenvoudige rekentool.

Als je je baan verliest, heb je nog 3 maanden recht op kinderopvangtoeslag. Hierdoor heb je de tijd om te solliciteren en hebben je kinderen het voordeel van de voortgang van de opvang. Heb je een nieuwe baan gevonden en verandert je verzamelinkomen of het aantal uur dat je werkt? Of heb je na 3 maanden helaas nog geen baan gevonden? Geef deze wijzigingen dan door aan de Belastingdienst, zodat je alleen toeslag ontvangt waar je recht op hebt. Te veel ontvangen toeslag moet je later weer terugbetalen.

Wist je dat Partou voor ouders die hun baan verliezen de weer-aan-het-werkservice heeft!

Heb je hulp nodig bij het aanvragen van de kinderopvangtoeslag? Bel dan met de Belastingtelefoon op 0800 – 0543. Je kunt via dit nummer ook een afspraak maken met een van de adviseurs van de Belastingdienst Toeslagen.

Downloads
Andere vragen?
Heb je nog andere vragen? We staan je graag te woord.