Rekentool

Coolkidz streeft ernaar om een nieuwe standaard te zetten op het gebied van zorg en kinderopvang. Een plek waar kinderen in hun eigen tempo op ontdekkingsreis gaan om een plekje in de wereld te vinden.

Verzamel jaarinkomen

Hoeveel kinderopvangtoeslag je ontvangt, hangt af van je verzamelinkomen. De Belastingdienst noemt dit ook wel ‘toetsingsinkomen’. Het verzamelinkomen is het gezamenlijke bruto jaarinkomen van jou en je eventuele partner. Hiervan mag je nog wel bepaalde bedragen aftrekken, zoals de hypotheekrente. Op de website van de Belastingdienst vind je een rekenhulp om je precieze verzamelinkomen te berekenen. 

Omvang kleinste dienstverband

Het aantal uren waarover je kinderopvangtoeslag ontvangt, hangt af van het aantal uren van de partner die het minst werkt. Werk jij bijvoorbeeld 40 uur per week en je partner 24? Vul dan 24 in. Als je wisselende werkuren hebt, vul dan het gemiddelde aantal uren per week in.
Als je niet werkt maar wel een traject naar werk, een opleiding of inburgeringscursus volgt, heb je mogelijk ook recht op kinderopvangtoeslag. De voorwaarden hiervoor vind je op de site van de Belastingdienst.

 

Disclaimer

De berekende kosten zijn een indicatie van de kosten van kinderopvang, gebaseerd op onze standaardcontractvormen. Wat je uiteindelijk aan de eindstreep moet betalen kan iets afwijken van de berekende kosten. Ondanks dat wij proberen om de kosten zo nauwkeurig te berekenen met onze rekentool, kunnen wij niet garanderen dat deze altijd compleet, juist en actueel is of een juiste uitkomst geeft. Aan de (uitkomst van de) rekentool zijn geen rechten te ontlenen. Coolkidz is niet aansprakelijk voor de gevolgen van het gebruik van, het vertrouwen op of verrichte handeling naar aanleiding van de (uitkomst van de) rekentool.

Vragen?

Kom je er niet uit en heb je vragen of opmerkingen? Neem dan contact op met onze Klantenservice via telefoonnummer 010 426 1686. We helpen je graag.

verzamelinkomen:
min. uren
Kind 1
Naam:
opvangsoort:
Maandag:
Dinsdag:
Woensdag:
Donderdag:
Vrijdag:
totale bruto kosten :

Kinderopvangtoeslag :

Eigen netto kosten :

totale bruto kosten :

Kinderopvangtoeslag :

Netto kosten :

Opvangsoort :